دیگ دراژه

دیگ دراژه از تکنولوژی قدیمی تری نسبت به دستگاه کوتر قرص بهره می برد که تفاوت اصلی آن با کوتر قرص نداشتن دیگ مشبک بوده و اغلب جهت شوگر کوت استفاده می شود.

دیگ دراژه در ظرفیت های مختلف معملا جهت شوگر کوت کردن محصولات دارویی کاربرد دارد

6 1 

 

 

تماس با صنایع ماشین سازی نامدار

p2

 

شماره تماس:  56230758- 21 - 98 +  

6 - 56231635 - 21 - 98 +

جستجوی هوشمند

p3