مخازن تک و دو جداره تحت فشار

این مخازن جهت نگهداری یا ساخت مواد می باشد که بنا به نیاز امکان نصب میکسر و سایر تجهیزات را دارا می باشند.

قابلیت طراحی و ساخت مخازن تحت فشار
مخازن تک جداره تحت فشار  در ظرفیت های گوناگون جهت ساخت محصولات و پمپ کردن محصول به فرآیند تولید همراه با میکسر و یا هموژنایزر

 Pressure VesselPV-D600 TA.75

تماس با صنایع ماشین سازی نامدار

p2

 

شماره تماس:  56230758- 21 - 98 +  

6 - 56231635 - 21 - 98 +

جستجوی هوشمند

p3