کوتر قرص مدل A+

بازدید: 1564

A-p1.jpg A-p2.jpg

 

خط کوتر قرص A+ شرکت نامدار جهت رقابت با دستگاه های روکش قرص اروپایی طراحی و عرضه شده است. از ویژگی های برجسته کوتر قرص A+ شرکت نامدار می توان موارد زیر را نام برد:

چاپ