هموژنایزر و میکسر

بعضی از مواد برای جلوگیری از ته نشین شدن، نیاز ریز و یکدست شدن دارند. دستگاه  هموژنایزر جهت فرایند هموژنیزه سازی مواد را به این منظور انجام میدهد. این دشتگاه در 2 طرح تولید میگردد:
•    طرح سیلورسون Silverson انگلیس جهت هموژنیزه کردن نیمه جامدات مانند کرم ، شیاف و غیره
•    طرح IKA  آلمان جهت هموژنیزه کردن محلول

برای همو ژنیزه کردن ذرات معلق
جهت هموژنیزه کردن سوسپانسیون و امولسیون با قابلیت تغییر دور از صفر تا سه هزار دور بر دقیقه.

میکسر

شرکت نامدار امکان انواع میکسر جهت هم زدن مواد در ابعاد و توانهای مختلف با قابلیت آب بندی در هر فشار دلخواه را دارا میباشد. میکسر ها شامل میکسر معمولی ،میکسر توربو و اسکراپر یا دور تراش می باشند.

d 21

 

  

 

تماس با صنایع ماشین سازی نامدار

p2

 

شماره تماس:  56230758- 21 - 98 +  

6 - 56231635 - 21 - 98 +

جستجوی هوشمند

p3